гомогенність фітоценозу


гомогенність фітоценозу
Флористична та структурна однорідність фітоценозу.

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АГРОФІТОЦЕНОЛОГІЇ - ЛІСОВЕ ТА САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО Суми. . 2009.